Tilbage til oversigten

Hvorfor feedback er så vigtig

feedback

Skrevet af: Nicolaj Sand Rasmussen

www.meptek.dk

Ofte fokuserer man kun på sin faglige formidling – man forbereder kun sin konkrete eksamen, fremlæggelse eller pitch. Det der kommer bagefter er lidt ligegyldigt tænker man, det tager man på gefuhlen. Denne tankegang skal vi have vendt, da både det at modtage og give feedback er noget som kan påvirke successen væsentligt af din præsentation.

Modtag feedback
Du har lige lavet en verdensklasse præsentation, hvor alt bare gik op i en højere enhed. Efterfølgende stiller publikummet/lærer kritiske spørgsmål ind til din fremgangsmåde eller måske endda siger, at noget af materialet var forkert brugt. Måden du håndterer denne feedback på er utrolig vigtigt. Vi mennesker dømmer hinanden, og integrerer på baggrund af troværdighed og netværk. Feedbacken er med til at udstille dig som person, og er bestemt med til at dømme dig.

3 råd til at modtage feedback

⦁ Vær åbensindet og aktiv lyttende
Lad være med at gå til angreb, men sug kritikken til dig, som du efterfølgende kan segmentere. Prøv at lytte til ordene og ikke til personens måde at sige det på, da det ofte kan være svært for afsenderen at sige kritikken på en ordentlig måde, så lyt til ordene.

⦁ Adskil feedback fra person til person
Vær bevidst om hvem der giver dig feedback. Er det venner, lærer, søster, kæreste, chef, konsulent osv. Relationen for personen er afgørende, og kan være med til at forme budskabet.

⦁ Spørg om feedback
Det vigtigste råd er at spørge om feedback! Altid vær klar på at modtage og klar på at spørge. Livet er en læringsproces.

Giv feedback
Du vil med garanti på et eller andet tidspunkt sidde på den anden side, og skal give den konstruktive feedback. Til en studiekammerat, en gruppe, medarbejdere osv. Der følger ligeledes nogle råd til denne proces.

3 råd til at give feedback

⦁ Brug ’buger-modellen’
Brød:  Sig 1 specifik positiv ting
Bøf:     Et forslag til forbedring
Brød:   General positiv
Gentag processen

⦁ Vær ligefrem og konkret
Brug burger-modellen til at forberede og varme modtageren op, men lad være med at pakke kritikken ind i gavepapir. Vær direkte og giv din konstruktive feedback på den nemmeste og mest ligefrem måde. Keep it simple stupid.

⦁ Gør det tydeligt, at det er din mening
Feedback skal optimalt være bygget på en objektiv argumentation, men det er uundgåeligt at det ofte kan komme som en subjektiv holdning. Derfor er det vigtig at gøre det tydeligt, at det er DIN holdning. I stedet for at sige: ’Du er dårlig til….’, så sig i stedet ’På baggrund af denne teori syntes jeg, at du ikke levede op til….’

Lad være med at se feedback processen som en selvstændig og uafhængig del, men se den som en helhed med din overordnede fremlæggelse, som skal øves i samme grad som selve præsentationen.

 
 
 
MEPTEK

info@meptek.dk | CVR 37288101

På Meptek.dk har du mulighed for at betale med følgende kort KORTBETALING PÅ MEPTEK.DK

0