Ambitioner vs. Formåen

Ambitioner vs. Formåen

juli 26, 2018 Præsentationer 0

Note: Lang artikel

Det er et kendt faktum, at hvis man vil nå langt i livet, er man nødt til at sætte sig nogle mål. Hvis man har ambitioner om at opnå noget, er man dermed nødt til aktivt at opsøge dette, hvad end der er tale om ambitioner indenfor karriere, studie, sport eller andre aspekter af livet. Men hvad sker der, hvis de ambitioner man har for sig selv, står i misforhold til ens formåen? Dette kan også mere generelt formuleres som, at man har sat for høje mål for sig selv.

Hvis man konstant har for høje ambitioner, vil man aldrig føle at man opnår det man ønsker, hvorfor man kan få en vedvarende følelse af nederlag. Dette kan naturligvis have negative konsekvenser for ens humør og velvære, endvidere kan det medføre, at man helt stopper med at have ambitioner for sig selv. I det følgende vil en række råd blive præsenteret, som kan anvendes til at forebygge fornævnte misforhold, eller til potentielt at rette op på et eksisterende misforhold.

Formåen

For at du kan afstemme dine ambitioner med din formåen, er det naturligvis en forudsætning, at du kan identificere omfanget af din formåen. I det følgende vil det blive klarlagt, hvorledes begrebet “formåen” skal forstås i denne sammenhæng. Helt overordnet udgør ens formåen, den kapacitet man besidder, altså således ens fulde ydeevne. Det bør anføres, at ens formåen, ligesom ambitioner, både omfatter ens kapacitet på kort- og langtsigt. Således besidder man en aktuel kapacitet, og en fremtidig, potentiel kapacitet. Ens fremtidige formåen, er noget man opnår ved ganske simpelt at udvikle sin formåen, dette sker ved en konstant afstemning af ambitioner og formåen med henblik på fastsættelse af nye delmål, som i sidste ende ender ud med, at man besidder den fornødne kapacitet og de fornødne kompetencer til at opnå sine højeste ambitioner. Den fremtidige formåen vil ikke indgå yderligere i denne fremstilling, idet den aktuelle formåen findes at have højere relevans, og de samme principper gør sig gældende.

For bedre at skabe en forståelse af din aktuelle formåen, tages i det følgende udgangspunkt i dit studie. Såfremt du får middelmådige karakterer, men du yder dit absolut bedste, vil du således have nået det yderste af din formåen. Det vil således stå i misforhold til din formåen, hvis du har ambitioner om, at opnå topkarakterer i alle dine fag,  idet du ikke vil besidde kapacitet til dette. Det vil derimod være mere gavnligt, hvis du forsøger at udvikle din formåen, idet du således på længere sigt potentielt vil kunne opnå disse topkarakterer. Du kan blandt andet udvikle din formåen, ved at opnå nye kompetencer, som du således kan bruge til at opnå et delmål. Sådanne delmål kan være aldeles beskedne, idet de blot kan være, at opnå en anelse højere karakter i en enkelt skriftlig opgave, da du således vil sætte næste delmål en anelse højere.

Hvordan tilpasser jeg mine ambitioner til min formåen?

I det følgende vil en række spørgsmål, som du med fordel kan stille dig selv, blive præsenteret. Disse vil  kunne assistere dig i din vurdering af, hvorvidt dine ambitioner er afstemt i forhold til din formåen, eller i benægtende tilfælde, potentielt kunne bistå til afstemningen.

Hvad vil jeg opnå?

Først og fremmest, bør du naturligvis have en idé om, hvad du egentlig vil opnå her i livet. Dette kan beskrives som, langtidssigtede ambitioner. Når du har klargjort dit overordnede mål, vil du således kunne fastsætte passende delmål, som kan lede til opnåelsen af dine højeste ambitioner.

Hvis du besidder ambitioner indenfor forskellige aspekter af dit liv, eksempelvis både inden for karriere og sportsudøvelse, er det muligt, at du ikke besidder kapacitet til at opnå dem begge. Du bør derfor vurdere, hvorvidt alle dine ambitioner kan opnås indenfor din formåen, dette gælder både i  relation til din langtidssigtede formåen samt din nuværende formåen. Du bør derfor prioritere, hvilke mål som er vigtigst for dig, og dermed gå på kompromis men én eller flere af disse.

Hvordan kommer jeg derhen?

Du bør hele tiden spørge dig selv, hvad du kan gøre for, at opnå dine overordnede ambitioner. Du bør herved sætte dine delmål med henblik på, at opnå de kompetencer, som gør dig i stand til at opnå dit øverste mål. Du bør med andre ord, lægge en plan for, hvordan du vil opnå dine mål.

Hvis det ikke går efter planen?

Hvis din plan ikke lykkedes, kan det være et udtryk for, at dine ambitioner kan være for høje til din formåen, idet det ofte kan være vanskeligt at kende sin formåen. Du bør derfor være i stand til, konstant at tilpasse dine ambitioner. Hvis det viser sig, at du har sat dine mål for højt, bør du derfor ikke være bange for, at lægge en ny plan med lavere mål. Du bør naturligvis ikke se dette som et udtryk for, at du ikke skal presse dig selv. Hvis du ikke presser dig selv, vil du aldrig opnå dine højeste ambitioner, idet du næppe vil forøge din formåen.


Kunne du lide indlægget?

Få flere tips, tricks og videoer tilsendt direkte til din mail helt gratis 👇

Læs mere om vores persondatapolitik her.