Er netværk virkelig alpha omega?

Er netværk virkelig alpha omega?

august 16, 2018 Præsentationer 0

Man hører ofte, at det er vigtigt at have et godt netværk, men er et godt netværk virkelig det absolut vigtigste for en karriere? Er netværk virkelig alpha omega? Det kan indledningsvis fastslås, at et godt netværk naturligvis ikke egenhændigt kan danne fundament for en karriere, idet en forudsætning for dette, er faglige kompetencer i tilstrækkeligt omfang. Såfremt man besidder de nødvendige kompetencer, vil et godt netværk dog være yderst fordelagtigt for skabelsen af en god karriere.

(…) et godt netværk ikke nødvendigvis vil være alpha omega, dette er dog individuelt bestemt. Selv for personer hvis netværk tillægges en mindre betydning for deres karriere, vil det dog stadig være yderst fordelagtigt at besidde et veludviklet netværk.

Betydningen af et godt professionelt netværk er individuelt bestemt, idet netværkets indflydelse afhænger af den enkelte persons karrierevalg samt dennes ambitioner. For mange mennesker kan et velfunderet netværk give adgang til stillinger, som man ellers ikke ville have haft adgang til, hvorfor et godt netværk kan have en yderst stor betydning. For iværksættere vil netværket have en langt større betydning, idet netværket skaber kendskab til iværksætterens virksomhed samt produkt, som ellers ikke ville være tilgængelig for potentielle kunder, hermed vil netværket nærmest have en vital betydning for iværksætteren. Imidlertid findes et utal af brancher hvori man uden større problemer vil kunne skabe en karriere, uden at have et veludviklet netværk til rådighed, selv i disse situationer vil det dog udelukkende være en fordel at have et godt netværk i baghånden. Det kan altså udledes, at et veludviklet netværk ikke altid vil være alpha omega for skabelsen af en karriere, der er dog ingen tvivl om, at det altid vil styrke ens position.

Hvordan udvikler jeg så mit netværk?

Idet betydningen af et godt netværk er blevet vurderet, vil næste relevante emne være, hvordan man skaber dette netværk. Hvis man er vokset op i en større by, vil man givetvis besidde et netværk af varierende omfang, indenfor dette netværk kan man med rette formode, at der findes kontakter med relevans for pågældendes karriere. Imidlertid er det ikke alle som besidder dette grundlæggende netværk, idet en del af befolkningen stammer fra en fjern del af landet, men er flyttet til en større by for at studere, hvorfor det vil være begrænset hvor stort et netværk disse personer besidder. For lettere at kunne skabe et netværk, eller videreudvikle et allerede eksisterende netværk, kommer her et par gode råd, som de fleste med fordel vil kunne nyde gavn af.

  •    Udvid din horisont:

Selvom du måske ikke tror du besidder et netværk, kan det dog alligevel være tilfældet. Dit netværk består i grunden af alle du kender, det kan omfatte alt fra klassekammerater til familiemedlemmer. Hermed vil du også besidde et netværk, selv hvis du for nylig er flyttet til en større by for at studere, idet dine medstuderende her vil indgå i dit netværk. Selv tidligere klassekammerater vil potentielt kunne udgøre fordelagtige forbindelser. Hvis du udvider din horisont, vil du få et mere omfattende billede af dit netværk, da den traditionelle opfattelse af et netværk kan være mere restriktiv. Idet du udvider din horisont vil du således kunne udnytte de forbindelser, som du måske ikke troede du havde.

  •   Tag kontakt:

Til diverse sociale arrangementer, eksempelvis fester eller familiefødselsdage, vil du ofte støde på folk med relevans for dit professionelle netværk, et godt råd vil derfor være, at du ikke skal være bange for at tage kontakt til disse personer. Såfremt du tager kontakt til disse personer, og eventuelt udveksler kontakt oplysninger, vil disse potentielt kunne indgå i dit netværk.

  •    Deltag i netværksarrangementer:

Deltag i arrangementer som skaber et gavnligt miljø for udvikling af deltagernes netværk. Det forekommer muligvis åbenlyst, disse arrangementer vil dog ikke altid skilte med deres egenskaber som netværksskabende, hvorfor du bør bedømme den arrangementets egentlige karakter. Idet du stifter kendskab med et arrangement, vil du ofte kunne indsamle tilstrækkelig information til at være istand til at anticipere hvorvidt det vil kunne fremme udviklingen af dit netværk eller ej.

  •    Start nu:

Selvom du skulle være af den opfattelse, at du først har brug for dit netværk når du er færdiguddannet, så er forudsætningen for at du kan dette, at du rent faktisk besidder et netværk. Det vil derfor være yderst fordelagtigt at udvikle dit netværk allerede mens du er under uddannelse, idet du på denne måde vil have et veludviklet netværk til rådighed når du afslutter din uddannelse. Det kan det med fordel anbefales, at du anskaffer dig et studierelevant arbejde under din uddannelse, idet sådanne studiejobs skaber gode muligheder for udvikling af netværk.

På baggrund af ovenstående kan det udledes, at et godt netværk ikke nødvendigvis vil være alpha omega, dette er dog individuelt bestemt. Selv for personer hvis netværk tillægges en mindre betydning for deres karriere, vil det dog stadig være yderst fordelagtigt at besidde et veludviklet netværk. Uanset om netværk er alpha omega for lige netop din karriere eller ej, vil det sidste råd herfra være: gå ud og skab dit netværk.


Kunne du lide indlægget?

Få flere tips, tricks og videoer tilsendt direkte til din mail helt gratis 👇

Læs mere om vores persondatapolitik her.